Testofen

Studie på Testofen og aldersrelaterte plager

Testofen er et ekstrakt av fenugreek og bidrar til å utnytte det frie testosteronet som allerede finnes i kroppen. Selv om testosteronnivået faller med alderen, finnes det allikevel mengder med testosteron i kroppen som ikke nyttiggjøres. Et lavt testosteronnivå kan bidra til at man føler seg slapp, mister muskelmasse og får manglende lyst. Ved å utnytte det frie testosteronet kan man redusere konsekvenser av et synkende testosteronnivå og plager knyttet til den mannlige overgangsalder.

I 2016 ble det publisert en dobbelt-blindet, randomisert, placebokontrollert studie på 120 menn som fikk enten 600 mg Testofen® daglig i 12 uker eller placebo. Gruppen som fikk Testofen® opplevde en betydelig effekt på alders-relaterte plager som lav energi, svekket muskelmasse og libido. Både totalt testosteron og fritt testosteron var fortsatt innenfor normalområdet etter 12 uker med Testofen®, men en mulig forklaring på effektene som ble observert var at mer testosteron var biotilgjengelig i form av fritt testosteron.

Testofen® (ekstrakt fra fenugreek):

  • frigjør bundet testosteron i kroppen
  • forbedrer utviklingen av muskelmasse

Les mer om studien her:

Rao et al; Testofen, a specialised Trigonella foenum-graecum seed extract reduces age-related symptoms of androgen decrease, increases testosterone levels and improves sexual function in healthy aging males in a double-blind randomised clinical study, The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male, (2016) Vol. 19; 134-142

×