Lotterivilkår

Lotterivilkår:

 

· Alle aktive og betalende kunder over 18 år deltar i lotteriet.

· Ansatte i selskap som inngår NutraQ AS eller den ansattes familie kan ikke delta i konkurransen.

· Vinnere trekkes tilfeldig blant alle aktive Maxulin/Maxulen/T-Max-kunder i Norge, Sverige, Finland, Slovakia og Tsjekkia.

· I perioden 17. april 2022 til 30. november 2022 vil det ligge et lodd i hver eneste eske av Maxulin/Maxulen/T-Max som sendes ut til kunder. Vinnere trekkes to ganger under denne perioden, den 15. juni 2023 og den 7. desember 2023.

· Vinnernes fulle navn vil publiseres på Maxulin/Maxulen/T-Max nettside. Maxulin/Maxulen/T-Max vil i forkant kontakte alle vinnere personlig og be om samtykke til slik publisering. Dersom en vinner ikke ønsker å avgi samtykke, trekkes en ny vinner.

· Overlevering av premier skjer etter nærmere avtale med vinnere innen tre uker etter trekningen. Vinneren vil få beskjed om premien personlig på telefon, e-post eller brev via informasjonen i kunderegisteret innen 14 dager etter trekningen. Dersom vinneren ikke svarer på Maxulin/Maxulen/T-Max sine henvendelser innen to uker, utløper retten til premien og Maxulin/Maxulen/T-Max har rett til å trekke en ny vinner. Premiene kan ikke overføres til andre, byttes mot kontanter eller andre produkter.

· Maxulin/Maxulen/T-Max dekker eventuelle fraktkostnader.

· Gevinster med verdi som overstiger 10.000 kroner utgjør skattepliktig inntekt og må betales av vinnerne personlig.

· Premiene er inkluderer 2 griller (verdi 19 990 NOK/stk), 4 pizzaovner (verdi 2 995 NOK/stk) og 4 kjølevesker i skinn (verdi 2 999 NOK/stk).

· Informasjon om måten NutraQ behandler personopplysninger på i forbindelse med lotteriet finnes i personvernerklæringen, som du kan lese HER!

· Vilkårene reguleres av norsk rett, og enhver tvist mellom kunden og Maxulin/Maxulen/T-Max skal avgjøres av norske domstoler.

· Eventuell klager kan sendes til [sett inn epost til kundeservice] eller til Forbrukertilsynet, post@forbrukertilsynet.no.

· Ansvarlig for lotteriet er NutraQ AS, Postboks 3043 Elisenberg, 0207 OSLO