MX_Article_1140x700_cycling.jpg

Sintef rapport: Hva er god helse?

I en Sintef-rapport oppgir en stor andel menn at de vurderer sin egen helse som dårlig, særlig i aldersgruppen 40–70 år. Hvorfor er det slik, og hvilke enkle grep kan man ta for å få bedre helse?

Rapporten fra Sintef stilte følgende spørsmål til menn i alle aldre: Hva er god helse? Svaret de fleste oppga var at god helse er trivsel i hverdagen og mulighet til å være i aktivitet. Samtidig ser vi i samme rapport at andelen menn som vurderer egen helse som dårlig, øker betraktelig etter fylte 40 år.

Det kan være mange årsaker til dette. En av årsakene kan være at dette sammenfaller med synkende testosteronnivåer i kroppen. Kosttilskuddet Maxulin inneholder blant annet sink som bidrar til å opprettholde normale testosteronnivåer.

Menn mer utsatt for dårligere helse

Samme rapport viser at flere menn enn kvinner rapporterer om utfordringer med helsen. Disse utfordringene med helsen er ofte assosiert med livsstil. Tallene viser at alle disse utfordringene med helsen eskalerer med alderen.

Kvinner er sunnere enn menn

Statistikkene viser at kvinner lever på mange måter sunnere enn menn; de er mer fysisk aktive, har et sunnere kosthold, er mindre overvektige og drikker mindre alkohol. Kvinner lever også lenger enn menn.

Kvinner mener de også er ernæringsmessig sunnere. Kvinner rapporterer at de spiser mer frisk frukt, bær, grønnsaker og salat daglig, mens menn i langt større grad drikker sukkerholdige drikker som brus og saft daglig. Forskjeller i levevaner viser seg også gjennom forskjeller i kroppsmasseindeksen. Menn er mer representert i alle kategorier av overvekt; både blant dem med noe overvekt, overvekt og fedme.

Menn bør begynne å investere i egen helse

Rapporten fra «Helsedirektoratet (2019). Folk vil leve sunnere, men trenger motivasjon» forteller at folk ønsker å bli sunnere, mer fysisk aktiv og ønsker å ta grep om egen helse, men de mangler motivasjon. Hvis vi lager en kort oppsummering av statistikken og funnene i denne artikkelen vil det være en fordel at menn generelt bedrer sin fysiske form gjennom aktivitet og et sunnere kosthold. Dette kan alle menn gjøre ved å ta større eierskap og investere i egen helse.

Testosteronnivået synker hos alle menn med alderen

Menn med et lavt testosteronnivå mister raskere muskelmasse og legger dermed lettere på seg. De orker ikke like mye som før og beveger seg mindre. Behovet for hvile forsterkes og den negative spiralen eskalerer med hensyn til de fysiske endringene som oppstår. Kort sagt: – Menn med lavt testosteronnivå har ofte byttet ut muskler med fett rundt magen.

Maxulin® inneholder ingredienser skreddersydd for menn for å redusere aldersrelaterte plager knyttet til et synkende testosteronnivå; magnesium som kan bidra til normal muskelfunksjon og energiomsetning (forbrenning), sink som kan bidra til å opprettholde normale testosteronverdier, vitamin B6 som reduserer tretthet og utmattelse, samt fenugreek. 

Maxulin er nødvendigvis ikke fasiten for alle, men produktet kan hjelpe deg til en bedre hverdag med mer energi og overskudd og er en investering i egen helse.

Referanse 1: Sintef: Rapport-Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge
Referanse 2: Ssb.no: Rapport-Dette er kvinner og menn i Norge
Referanse 3: Helsedirektoratet (2019). Folk vil leve sunnere, men trenger motivasjon [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (lest 28.januar 2021). Tilgjengelig fra https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/folk-vil-leve-sunnere-men-trenger-motivasjon

Produktpakke Maxulin - kosttilskudd for menn

Bestill Maxulin® nå!

Kosttilskudd med ingredienser skreddersydd for menn. Maxulin® inneholder sink, magnesium, vitamin B6 og fenugreek-ekstrakt:

  • Økt energi
  • Opprettholder normal muskelfunksjon
  • Opprettholder normale testosteronnivåer
Les mer

Maxulin inneholder

  • Fenugreek - Bidrar til å opprettholde normal glukosemetabolisme.
  • Sink - Bidrar til å opprettholde normale testosteronverdier i blodet og normal fruktbarhet og reproduksjonevne.
  • Magnesium - Bidrar til normal muskelfunksjon og normal energiomsetning.
  • Vitamin B6 - Bidrar til å redusere tretthet og utmattelse.